Jak poruszacie się po mieście w tych czasach ?

My staramy się możliwie często (oczywiście stosując się do wytycznych) korzystać z komunikacji miejskiej, także aby na własne oczy weryfikować jak ona funkcjonuje, a także czy podróżują nią pasażerowie.

Oczywiście daje się zauważyć spadek ilości podróży (nie korzystają z komunikacji tak często uczniowie, studenci, podróżujący do stacjonarnej pracy w biurowcach), ale nasze weryfikacje zdecydowanie zaprzeczają pokutującemu stwierdzeniu, że prawie nikt nie korzysta z autobusów czy tramwajów.

Jak widać na załączonych zdjęciach, wykonywanych przez naszych pracowników na przestrzeni ostatnich dni, w różnych porach, pasażerów nie brakuje. Dzięki dynamicznej informacji pasażerskiej, która umożliwia uzyskać informację, za ile minut autobus czy tramwaj podjedzie na przystanek, korzystanie z komunikacji stało się tak sprawne jak nigdy. Punktualność pojazdów uległa znaczącej poprawie.

Daje się też zauważyć, że czystość pojazdów jest zauważalnie wyższa niż przed pandemią. Każdy pojazd przy wejściach jest wyposażony w dozownik płynu dezynfekującego, pojazdy są ozonowane nawet kilka razy w ciągu doby. Także brak ścisku powoduje, że komfort podróży zwiększył się.

Za pomocą sieci naszych ekranów, staramy się docierać z ciekawymi materiałami do pasażerów, a dzięki braku tłoku pasażerów, paradoksalnie stały się one bardziej czytelne (nikt nie zasłania ekranów).

Staramy się analizować i przyglądać stanowi komunikacji miejskiej – także z uwagi na to, że wkrótce szykujemy niespodzianki dla naszych pasażerów, w których będzie można zdobyć coś cennego. Stąd nasz apel ! Stosujcie się oczywiście do wytycznych (m.in. zasada Dystans, Dezynfekcja, Maseczki), ale korzystajcie z komunikacji miejskiej – pomagacie miastu, pomagacie lokalnemu biznesowi, dbacie o środowisko naturalne i swoje zdrowie też !


  Akceptuję Regulamin emisji reklam na Monitorach Reklamowych BusWIFI dostępny https://buswifi.pl/do-pobrania/ .
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, moich danych osobowych dla celów niezbędnych do zawarcia i realizacji z Administratorem danych umowy zlecenia emisji reklamy na monitorach reklamowych, będących własnością Administratora.
  Administrator informuje, że wyrażenie przez Państwa zgody jest dobrowolne. Jednakże, konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Administratora na Państwa rzecz usług emisji reklamy. Warunkiem świadczenia usług przez Administratora jest podanie danych osobowych.

  Wyrażam zgodę na używanie przez Administratora urządzeń końcowych, w tym telefonu i systemów wywołujących w celach marketingu bezpośredniego.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora dla własnych celów marketingowych podanych przeze mnie oraz zebranych w przyszłości przez Administratora moich danych osobowych.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora informacji handlowych i marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (e-mail, sms/mms).
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora informacji handlowych i marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu połączenia głosowe rozmowa telefoniczna.

  Administrator informuje, iż wyrażenie przez Państwa powyższej zgody/zgód jest dobrowolna. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo prawo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed cofnięciem zgody.